Voorwaarden.
Familie Feitsma, Englumerweg 10, 9883 TC Oldehove. Telefoon:  0(031) 594 591564 / 653 646566
Betaling:

U betaalt de helft van de huursom binnen 2 weken na de boeking. Na ontvangst is uw boeking definitief. Het
resterende deel dient u uiterlijk 4 weken voor aankomst te voldoen. In geval van een lastminute-boeking
kunnen andere afspraken worden gemaakt.
Ons bankrekeningnummer is NL 88 RABO 0348 6019 21 t.n.v. R.P. Feitsma e/o A.E. Feitsma- de Jong te Oldehove.
Bij aankomst ontvangen wij van u een borgsom van Ç 100,-. Dit bedrag wordt binnen 14 dagen na uw vertrek,
door ons op uw rekening gestort, nadat de woning door ons is ge´nspecteerd en in orde bevonden.

Aankomst- en vertrektijden:

Vanaf 16 uur kunt u op de dag van aankomst in de woning terecht. Op de dag van vertrek dient u de woning om 10 uur te hebben verlaten.