De boerderij Englumstede.
Familie Feitsma, Englumerweg 10, 9883 TC Oldehove. Telefoon:  0(031) 594 591564 / 653 646566
Vakantiewoning Diekzicht bevindt zich op de boerderij Englumstede. De
naam Englumstede verwijst naar het feit dat op de plek van deze boerderij, in
de 17e en 18e eeuw een klein kasteel heeft gestaan, genaamd de Englumborg.
Van deze borg is weinig bewaard gebleven. Alleen de oude gracht rondom de
boerderij en de vele oude bomen herinneren nog aan vervlogen tijden.

Englumstede is nu een gemengd bedrijf, dat wil zeggen dat de bedrijfsvoering
bestaat uit zowel akkerbouw als melkveehouderij. De totale landoppervlakte is
106 hectare, waarvan 36 hectare akkerbouw en 70 hectare gras- en maisland ten
behoeve van de melkkoeien.
Bron: Groninger Borgen
Ongeveer 125 melkkoeien en 80 stuks jongvee bevolken de stallen. De
melkkoeien worden sinds 2009 door een zogenaamd automatisch melksysteem
gemolken in een moderne  stal. Dat betekent dat er niet meer 2 keer daags op vaste tijden wordt gemolken maar dat de koeien op ieder moment van de dag zich zelf kunnen laten melken door de robot. Dat heeft de koeien een grote mate van vrijheid gegeven. Ook de dagindeling van ons gezin is er veel flexibeler op geworden. Het systeem is dus zowel de boer als zijn koeien ten goede gekomen.
 
Uiteraard zijn wij altijd bereid om u, tijdens uw vakantie, iets te vertellen en
te laten zien van ons bedrijf. Wij willen u echter vragen om dat van te voren
even te laten weten, zodat wij er in onze dagindeling rekening mee kunnen
houden. Door de aard van ons bedrijf is het niet mogelijk dat u of uw kinderen
mee kunnen werken. Wij vragen u daar begrip voor.

Verder zult u op ons bedrijf enkele poezen, onze Golden Retriever Quinty en
onze Berner Sennenhond Layka tegenkomen. Als u er prijs op stelt, vinden ze
het heerlijk om door u of uw kinderen aangehaald te worden. Ze mogen echter
niet de woning binnenkomen. Verder hebben we nog enkele kippen. U kunt ,
als u dat wilt, meestal wel verse eitjes bij ons kopen.